Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

humanicznie

679/2015

Pijacy - Zbigniew Herbert

Pijacy są to ludzie, którzy piją do dna i duszkiem.
Ale krzywią się, bo na dnie widzą znów siebie.
Przez szyjkę butelki obserwują dalekie światy.
Gdyby mieli silniejszą głowę i więcej smaku, 
byliby astronomami.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja

April 29 2015

humanicznie

529/2015

Mój los - Władysław Broniewski

I cóż się ze mną stanie, 
kiedy te wiersze dopiszę? 
Nic się nie stanie, 
wrosnę w ciszę.

A muszę ją mieć, 
musi grzmieć! 
Niech brzmi paryskimi salwami! 
Towarzysze, 
będę z wami, 
kiedy już nic nie napiszę.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja

April 09 2015

humanicznie
Panie Boże, lubiłem dżem truskawkowy
I ciemną słodycz kobiecego ciała.
Jak też wódkę mrożoną, śledzie w oliwie,
Zapachy: cynamonu i goździków.
Jakiż więc ze mnie prorok? Skąd by duch
Miał nawiedzać takiego? Tylu innych
Słusznie było wybranych, wiarygodnych.
A mnie kto by uwierzył? Bo widzieli
Jak rzucam się na jadło, opróżniam szklanice,
I łakomie patrzę na szyję kelnerki.
Z defektem i świadomy tego. Pragnący wielkości,
Umiejący ją rozpoznać gdziekolwiek jest,
A jednak niezupełnie jasnego widzenia,
Wiedziałem co zostanie dla mniejszych, jak ja:
Festyn krótkich nadziei, zgromadzenie pysznych,
Turniej garbusów, literatura.
— Czesław Miłosz, Wyznanie
Reposted fromhormeza hormeza viapoezja poezja

April 02 2015

humanicznie

451/2015

Głos Anonima - Tadeusz Różewicz

Tak długo kształtowałem 
siebie 
na kształt i podobieństwo 
niczego 
formowałem to oblicze 
na kształt i podobieństwo 
wszystkiego

wreszcie zacierają się rysy 
słowa 
nie dziwią się sobie

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja

March 28 2015

humanicznie

Dzień taki szczęśliwy.
Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie.
Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium.
Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć.
Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć.
Co przydarzyło się złego, zapomniałem.
Nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem.
Nie czułem w ciele żadnego bólu.
Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle.

— Czesław Miłosz, Dar
humanicznie
Przecie nie dla mnie spokój ksiąg lśniacych wysoko
i wiosna też nie dla mnie, słońce i ruń wonna,
tylko noc, noc deszczowa i wiatr, i alkohol-
serwus, madonna.

Byli inni przede mna. Przyjdą inni po mnie,
albowiem zycie wiekuiste, a śmierć płonna.
Wszystko jak sen wariata śniony nieprzytomnie-
serwus, madonna.
— K. I. Gałczyński
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viapoezja poezja
humanicznie
Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej, niż się chciało.

Zostanie kamień z napisem:
Tu leży taki i taki.
Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki.
— Leopold Staff, Odys
Reposted bykaroliavetaMaryiczaryhalfwaythroughmuslowasaphirkaMalaMii1986notengohambreforyoubanitka
humanicznie
Kończy się ten dzień
Kończy się kolacją
Czyszczeniem zębów
Pocałunkiem
Ułożeniem rzeczy

Więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają

Co mnie spotkało

Przeszedł minął
Od rana do nocy
Podobny do zeszłego

Dniu mój
Jedyny
Co ja zrobiłem
Co ja zrobiłem
A może tak trzeba
Wychodzić rano
Po południu wracać
Powtarzać kilka ruchów
Układać wiele rzeczy

Dniu mój
Brylancie najpiękniejszy na świecie
Doie złoty
Błękitny wielorybie
Łączę wyrazy szacunku
— Tadeusz Różewicz, Moje usta

February 11 2015

humanicznie

biel się nie smuci 
ani weseli 
tylko się bieli

uparty 
mówię do niej 
że jest biała

ale biel nie słucha 
jest ślepa 
i głucha

jest doskonała

i staje się 
bielsza 
powoli powoli

— Tadeusz Różewicz

December 21 2014

humanicznie
Łatwo z domu rzeczywistości zajść do lasu matematyki, ale nieliczni tylko umieją wrócić.
— Hugo Steinhaus

December 16 2014

4698 5434 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viapoezja poezja

September 12 2014

humanicznie

September 07 2014

humanicznie
Reposted frompeper peper viapoezja poezja

July 15 2014

humanicznie
Reposted fromchujawa chujawa viapoezja poezja

June 27 2014

humanicznie
Reposted fromLittleJack LittleJack viapoezja poezja

June 01 2014

humanicznie
Reposted fromviszys viszys viapoezja poezja

May 10 2014

humanicznie
Reposted fromimmortale immortale viapoezja poezja

March 14 2014

humanicznie
Reposted bytrzcinanawietrze trzcinanawietrze
humanicznie
humanicznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl